כמה עולה ספר תורה מהודר?

הזמנת ספר תורה אינה דבר של מה בכך, אומנם רבים הם האנשים שרוצים לכתוב ספר תורה ולא חסר לכך סיבות: כתיבת ספר תורה לעילוי נשמת בן משפחה קרוב, הצלחה בתחומים שונים, לרפואה ואפילו גם בשביל הודיה לבורא עולם, להודות לאלוקים על כל הטוב שסובב אותנו ועל נסים שעשה, עושה ויעשה איתנו הלאה.ישנם ספרי תורה רגילים […]

5 Key Qualities of a Network Marketing Leader

The 5 qualities that I wanted to have in a leader, who I was going to work with, would possess: Confidence, they would be Capable. What is Capable mean? You send a brand new builder a welcome email or a package, and they actually don’t ask you a question, they read it. And they sign […]

Tony Robbins On The Power Of Network Marketing – FULL Webinar

ERIC: Hello, everybody, my name, is Eric Worre welcome to our special webinar with Tony Robbins on the power of network marketing. I’M really excited to bring this to you. This took over five years in order to be able to get this interview to happen. Tony’s only done it twice in his 38 year […]

College Education is not an asset (Robert Kiyosaki)

[, Music ], you know college education, how expensive it’s got because that’s another big debt on the books right student loans – that’s not an accident either talk to me about that! Well, what happened after the 2008 crash? There was, i forgot, the name of ffl or something like this. It came in […]

Why You Need a Lead Magnet?

  And why do you even need one? It’s one of the top questions that we get asked from business owners every single week. So today, I just wanna look at the importance of a lead magnet, what it does for your business, and some good examples towards the end of the video, as well […]